Aalborg, Sygehus Syd

Historien om Aalborg Sygehus

Fra folketællingerne i 1787 og 1801 kan ses, at det første infirmeri, "Regimentets Sygehuus" har ligget i Skolegade nr. 318, Aalborg. Der var 15 sengepladser forbeholdt regimentets soldater.

I 1804 flyttedes det militære sygehus til Søndergade 20, Aalborg. Der var nu 30 enkelt- og dobbeltsenge i 8 sygestuer.

Aalborg får i 1817 sit første civile sygehus. Adressen er Søndergade og bygningerne har tidligere fungeret som garnisionssygehus. Sygehuset bliver fælles for Aalborg og Hjørring amter. De to bygninger rummer 30 senge og en embedsbolig til økonomaen. Økonomaen er en altmuligperson, som udover indkøb også fungerer som portør, rengøringsassistent og lægens hjælpende hånd.
Udover økonomaen er der én læge ansat - på provisionsløn: fuldt honorar for helbredelse og halvt honorar, hvis patienten dør! Ret hurtigt står det dog klart, at der også er behov for vågekoner, som kan se efter patienterne.

Aalborg Amts og Bys Sygehus
Behovet for flere senge vokser. Selvom Hjørring amt trækker sig ud af sygehussamarbejdet i 1850, udvider Sygehuset i 1851 til at have 50 senge. I 1850-51 får "Aalborg Amts og Bys Sygehus" en konkurrent. I Fattighuset i Skolegade indrettes nu sygehus med 30 sengepladser. Og udover fattiglemmerne kan også byens dårligt stillede borgere blive behandlet her - mod betaling. Men prisen for behandling og indlæggelse i Fattighusets sygehus er kun cirka halvdelen af prisen på Aalborg Amts og Bys Sygehus. Patienterne forsvinder gradvist fra Aalborg Amts og Bys Sygehus, hvor belægningen er nede på 50%, mens fattigsygehuset er fuldt belagt. Også lægerne er kritiske overfor sygehuset i Søndergade. De siger, at det er direkte sundhedsskadeligt at være der: "Det burde nedrives!"

I 1881 flytter Sygehuset ud i helt nye og moderne bygninger i Urbansgade. Det moderne sygehus trækker patienter til igen - de vil gerne betale den højere pris for den gode behandling. I begyndelsen af 1900-tallet dukker de første sygekasser op, og flere får råd til at lade sig indlægge.

Sygehuset udvider i 1890-91 igen. Denne gang bliver der bygget et epidemisygehus med plads til 42 patienter. Men trods andre små-udvidelser er der stadig ikke plads nok til de mange patienter.
Offentligheden presser Sygehuset voldsomt, og der træffes beslutning om, at Sygehuset skal udvides.

Aalborg kommunehospital og Aalborg amtssygehus
Spørgsmålet om penge opløser i 1911 sygehusfællesskabet mellem Aalborg Amt og Aalborg By. Da parterne ikke kan blive enige om at dele udgifterne, vælger man at bygge hvert sit sygehus. I 1911 tages Amtssygehuset på Hobrovej i brug - og i 1914 er Kommunehospitalet ved Urbansgade færdigt.

For byens tuberkuloseramte opfører Aalborg kommune i 1915 et tuberkulosehospital på Skovbakken og i nabolaget bygges også et nyt garnisionshospital på Søndre Skovvej i 1919.

Balancen mellem antal patienter, udgifter og specialer holder indtil slutningen af 2. verdenskrig. Men så går økonomien grassat: materiale-mangel, dyr medicin og stigende lønninger. Der sker også en eksplosiv udvikling af lægespecialerne. Det er simpelthen for dyrt at have to højt specialiserede sygehuse og derfor begynder man igen at tænke på en sammenlægning, - eller i det mindste et samarbejde...

Visioner om samarbejde er der: For at knytte de to hospitaler sammen kunne man bygge en tunnel mellem dem! Fra amtssygehuset - hen under Skovdalen - videre under hele Almenkirkegården - under jernbanen - for at ende ved kommunehospitalets fødeafdeling. Og ud over samarbejdsgevinsten for sygehusene kunne tunnellen også bruges af byens borgere som beskyttelsesrum i tilfælde af luftangreb! Planen bliver forkastet...

Amt og kommune forhandler igen om et muligt fælles sygehus. Og igen bryder forhandlingerne sammen. Denne gang er det både økonomien, men ikke mindst placeringen af et fælles sygehus, der er stridens kerne. Endnu engang går parterne hver til sit - og begynder store udvidelser på hvert sit sygehus.

Aalborg Sygehus
Kommunalreformen i 1970 afgør endelig sagen om fælles eller delt sygehus, idet Sygehusvæsenet i fremtiden hører ind under amtet. Aalborg Sygehus er den fremtidige samlebetegnelse for de to sygehuse - amtssygehuset kaldes Aalborg Sygehus afsnit Syd og kommunehospitalet kaldes Aalborg Sygehus afsnit Nord i daglig omtale.
I dag har vi, foruden Aalborg Sygehus afsnit Nord og afsnit Syd, bygninger beliggende på henholdsvis:
- Porsvej, hvor Indkøbskontoret, Centraldepotet og Sygehusapoteket er beliggende
- Hobrovej 42A, hvor administrationsbygningen Urban er beliggende samt
- Havrevangen, hvor Arbejdsmedicinsk Klinik er beliggende.

Fremtidens Sygehus
Aalborg Sygehus står indenfor de nærmeste år over for store anlægsopgaver med henblik på at samle flest mulige funktioner på Aalborg Sygehus' område ved Hobrovej (Aalborg Sygehus afsnit Syd), og at etablere et rehabiliteringscenter på Aalborg Sygehus afsnit Nord.

Den første store anlægsopgave, der er truffet beslutning om at iværksætte, er bygningen af et medicinerhus ved Hobrovej, således at de medicinske funktioner kan samles på afsnit Syd.

Anna Larsine Margrethe Adolphson
Valborg Emilie Larsen
Marius Larsen
Bent Uffe Larsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage07 Aug 2004